Nastavenie kontroly počítača

Nod32 ea config scanner scan Nastavenie kontroly počítača

Kontrolovať alternatívne dátové prúdy

Alternatívne dátové prúdy (ADS) používané systémom NTFS sú bežným spôsobom neviditeľné asociácie k súborom a adresárom. Veľa vírusov ich preto využíva na svoje maskovanie pred prípadným odhalením.

Kontroly na pozadí vykonávať s nízkou prioritou

Každá kontrola počítača využíva nezanedbateľný výkon procesora. Ak práve pracujete s programami náročnými na výkon procesora, presunutím kontroly na pozadie jej môžete priradiť nižšiu prioritu a tým pádom viac výkonu pre Vaše aplikácie.

Zapisovať všetky objekty do protokolu

Ak je táto možnosť zapnutá, do protokolu sa budú zapisovať všetky súbory, vrátane tých, ktoré neboli označené ako infikované

Zapnúť Smart optimalizáciu
Pre kontrolu systému budú použité nastavenia zabezpečujúce najlepšiu optimalizáciu rýchlosti a úrovne kontroly, ktorá spočíva v inteligentnom použití rôznych skenovacích metód pre rôzne typy súborov v rámci jednotlivých ochranných modulov. Nastavenia Smart optimalizácie nie sú v produkte zadefinované napevno. Vývojársky tím firmy ESET ich má možnosť podľa uváženia meniť prostredníctvom pravidelnej automatickej aktualizácie. Pokiaľ je Smart optimalizácia vypnutá, pri skenovaní súborov sa aplikujú výlučne iba nastavenia zadefinované užívateľom v nastaveniach skenovacieho jadra ThreatSense jednotlivých ochranných modulov.

Zachovať časy prístupu k súborom
Pri kontrole súboru nebude zmenený čas prístupu, ale bude ponechaný pôvodný (vhodné pri používaní zálohovacích systémov).

Rolovanie výpisu protokolu o kontrole

Umožňuje zapnutie / vypnutie rolovania výpisu o kontrole. Ak je rolovanie zapnuté, priamo úmerne s počtom kontrolovaných súborov narastá aj veľkosť protokolu o kontrole.

 

Zobrazovať informáciu o ukončení kontroly v samostatnom okne
Po ukončení kontroly budú zobrazené zhrňujúce informácie v samostatnom okne.

 

Nastavenie kontroly počítača