Úspešne ukončená kontrola

Nod32 ea scan finishwindow Úspešne ukončená kontrola

Okno s výsledkom kontroly. Pri zapnutej kontrole počítača so zobrazením v novom okne sa výsledok o kontrole zobrazí v samostatnom okne. V okne sa nachádzajú informácie:

  • čase, ktorý bol potrebný na vykonanie kontroly
  • počte všetkých skontrolovaných objektov
  • počte infikovaných objektov, nájdených počas tejto kontroly
  • počte úspešne vyliečených objektov

 

Úspešne ukončená kontrola