Liečenie

Nod32 ea config clean Liečenie

Nastavenie správania skenera pri liečení detegovanej infiltrácie.

Neliečiť

Infikované súbory sa nebudú automaticky liečiť. Užívateľovi sa pri detegcií zobrazí varovné okno s možnosťou výberu akcie, ktorá sa má vykonať.

Upozornenie

Pri detekcií infiltrácie v archívnom súbore bude pri štandardnom a prísnom liečení zmazaný celý súbor. Pri štandardnom liečení bude archívny súbor zmazaný len ak obsahuje samotný súbor s infiltráciou. Pri prísnom liečení bude súbor zmazaný aj v prípade že obsahuje ďalšie, korektné súbory.

Štandardná úroveň

Program sa pokúsi infikované súbory automaticky liečiť, alebo zmazať. Ak program nevie vybrať správnu akciu, zobrazí sa varovné okno s možnosťou výberu akcie. Možnosť výberu akcie sa zobrazí aj v momente keď sa predvolenú akciu nepodarí vykonať.

Prísne liečenie

Program vylieči, alebo zmaže všetky infikované súbory. Výnimku tvoria systémové súbory, ak tieto nie je možné liečiť je ponúknutá akcia, ktorá sa má vykonať.

 

 

 

 

 

Liečenie