Obmedzenia

Nod32 ea config limit Obmedzenia

Obmedzenia určujúce hranice veľkostí objektov a archívov, ktoré sa budú testovať na prítomnosť vírusov:

Maximálna veľkosť objektu (v bytoch)
Do uvedeného okienka má užívateľ možnosť definovať maximálnu hodnotu veľkosti objektu. Daný modul antivírusu bude kontrolovať len objekty s menšou veľkosťou ako je definovaná hodnota. Antivírus štandardne používa výrobcom predvolené hodnoty, ktoré v mnohých prípadoch nie je potrebné modifikovať. Tieto hodnoty odporúčame modifikovať len pokročilým užívateľom, ktorí chcú veľké objekty vylúčiť z kontroly.

Maximálny čas kontroly objektu (v sekundách)
Definuje maximálny povolený čas pre kontrolu objektov. Ak si uživateľ definuje určitú hodnotu, tak antivírus pri kontrole objektu po prekročení tejto hodnoty skončí prebiehajucu kontrolu bezohľadu na kompletnosť kontroly. Nastavenie sa týka kontroly archívov.

Úroveň vnorenia archívov
Špecifikuje maximálnu úroveň vnorenia do archívu pri kontrole antivírusom. Antivírus štandardne používa výrobcom predvolenú hodnotu 10, ktorú v mnohých prípadoch nie je potrebné modifikovať. Ak z tohto dôvodu príde k predčasnému ukončeniu kontroly archívu, archív zostane neskontrolovaný.

Maximálna veľkosť súboru v archíve (v bytoch)
Špecifikuje maximálnu veľkosť rozbaleného súboru v archíve, ktorý sa má kontrolovať. Ak z tohto dôvodu príde k predčasnému ukončeniu kontroly archívu, archív zostane neskontrolovaný.

 

Obmedzenia