Ostatné

Nod32 ea config system Ostatné

 

Zapisovať všetky objekty do protokolu

Ak je táto možnosť zapnutá, do protokolu sa budú zapisovať všetky súbory, vrátane tých, ktoré neboli označené ako infikované (príklad: ak sa nájde infiltrácia v archíve, tak v logu budu obsiahnuté aj čisté súbory nachádzajúce sa v archíve).


Zapnúť Smart optimalizáciu
Pre kontrolu systému budú použité nastavenia zabezpečujúce najlepšiu optimalizáciu rýchlosti a úrovne kontroly, ktorá spočíva v inteligentnom použití rôznych skenovacích metód pre rôzne typy súborov v rámci jednotlivých ochranných modulov. Nastavenia Smart optimalizácie nie sú v produkte zadefinované napevno. Vývojársky tím firmy ESET ich má možnosť podľa uváženia meniť prostredníctvom pravidelnej automatickej aktualizácie. Pokiaľ je Smart optimalizácia vypnutá, pri skenovaní súborov sa aplikujú výlučne iba nastavenia zadefinované užívateľom v nastaveniach skenovacieho jadra ThreatSense jednotlivých ochranných modulov.

 

Ostatné