Prípony

Nod32 ea config extension Prípony

Nastavenie prípon, ktoré budú kontrolované. Prípona označuje aké dáta sú obsiahnuté v súbore.

Kontrolovať všetky súbory

pri zaznačenej voľbe budú kontrolované všetky súbory, pri od značenej voľbe budú kontrolované štandardné prípony (typy súborov, ktoré môžu najčastejšie obsahovať škodlivý kód)

Prípona

vpísaním prípony sa aktivuje tlačidlo Pridať, po kliknutí na tlačidlo sa pridá prípona do zoznamu. Označením prípony v zozname a kliknutím na tlačidlo Odstrániť sa zmaže prípona zo zoznamu.

 

Formát zadávania prípon

 

- Nie je povolené používať znaky /\.:”<>|, vrátane medzery

- Znak ? nahrádza práve jeden hocijaký znak. Ak napríklad zadáte D?T, bude to zahŕnať všetky prípony začínajúce na D, končiace na T s lubovoľným znakom uprostred (napr. DOT, DAT, DLT, atď.).

- Znak * nahrádza hocijaké znaky od tohto miesta až po koniec. Teda D* a D*T znamená to isté. Znaky za * sa v tomto prípade neberú do úvahy.

 

Do poľa Prípona sa zadávajú prípony a masky prípon, nie masky súborov. Napr. nezadáva sa “*.DAT”, ale iba “DAT”.

 

Nekontrolovať súbory bez prípony

súbory, ktoré nemajú žiadnu príponu nebudú kontrolované

Štandardné

nastavenie kontroly štandardných prípon

Prípony