Ochrana poštových klientov

Nod32 ea config mail Ochrana poštových klientov

Nastavenie kontroly elektronickej pošty.

Povoliť ochranu poštových klientov

zapnutie/vypnutie ochrany emailovej komunikácie

Nastavenie parametrov skenovacieho jadra ThreatSense

detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať, metódy detekcie a iné. Po kliknutí na tlačidlo Nastaviť… sa otvorí okno s podrobnými nastaveniami vírusového skenera.

Program umožňuje do kontrolovaných správ pridávať podpis s informáciami o výsledku kontroly. Samozrejme, na tieto podpisy sa nemožno úplne spoliehať, nakoľko nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované vírusmi. Pridávanie podpisu možno nastaviť zvlášť pre prijaté a čítané správy a zvlášť pre odosielané správy. Možné nastavenia sú nasledovné:

Nepridávať do správ

Program nebude pridávať podpisy do žiadnych kontrolovaných správ.

Pridávať do všetkých testovaných správ

Program bude pridávať podpisy do všetkých kontrolovaných správ.

Pridávať len do infikovaných správ

Program bude pridávať podpisy len do infikovaných správ.

Pridávať do predmetu …

Umožňuje pridať do predmetu infikovaných správ reťazec špecifikovaný v nastavení Šablóna pridávaná do predmetu infikovaných správ. Táto funkcia sa dá využiť pre jednoduché filtrovanie infikovaných správ podľa predmetu, pokiaľ to poštový klient umožňuje.

 

 

Ochrana poštových klientov