POP3, POP3s

Nastavenie kontroly poštovej komunikácie prijímanej prostredníctvom POP3 a POP3s protokolu.

Nod32 ea config epfw scan pop3 POP3, POP3s

Aktivovať  kontrolu pošty

zapnutie monitorovania poštovej komunikácie na prítomnosť škodlivého softvéru

Porty používané protokolom POP3

nastavenie portov poštovej komunikácie, predvolený je štandardný port

 

ESET NOD32 Antivírus podporuje kontrolu šifrovanej poštovej komunikácie POP3s. Pri tejto komunikácií sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. Kontrolovaná je komunikácie šifrovaná pomocou SSL (Secure Socket Layer), alebo TLS (Transport Layer Security).

Režim filtrovania POP3s

Nepoužívať kontrolu protokolu POP3s
šifrovaná komunikácia nebude kontrolovaná

Používať kontrolu protokolu POP3s pre vybrané porty
kontrolovaná bude len komunikácia cez porty definovaná v nastavení Porty používané protokolom POP3s

Použiť kontrolu protokolu POP3s pre aplikácie označené ako poštové klienty a používajúce vybrané porty
kontrolovaná bude len komunikácia aplikácií označených ako poštové programy a používajúcich porty definované v nastavení Porty používané protokolom POP3s

Porty používané protokolom POP3s
nastavenie portov šifrovanej poštovej komunikácie, predvolený je štandardný port

 

POP3, POP3s