Poštové programy

Nod32 ea config emon scan Poštové programy

Ochrana elektronickej pošty pre poštových klientov Microsoft Outlook, Outlook Express a Windows Mail, Windows Live Mail a Mozilla Thunderbird. Kontrola je vykonávaná prostredníctvom pluginu. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu a v prípade šifrovanej komunikácie program takto od poštového klienta dostáva už dešifrované správy na oskenovanie.

Vykonávať kontrolu týchto správ

Prijaté správy

Zapnutie / vypnutie kontroly prijatých správ

Odoslané správy

Zapnutie / vypnutie kontroly odosielaných správ

Čítané správy

Zapnutie / vypnutie kontroly čítaných správ

Vykonávať nasledovné akcie podľa typu správ

Kontrolovať telá textových správ

Zapnutie / vypnutie kontroly tela textových správ

Kontrolovať telá RTF správ

Zapnutie / vypnutie kontroly tela RTF správ

Konvertovať telá správ na textové

Zapnutie / vypnutie konvertovanie tiel správ do textového formátu

Opakovať kontrolu po aktualizácii

Zapnutie / vypnutie opätovnej kontroly správ po aktualizácií databáz

Zohľadniť výsledky kontroly iných modulov

Zapnutie / vypnutie zohľadnenia výsledku kontroly vykonanej iným modulom

Poštové programy