Akcie

Nod32 ea config emon outlook Akcie

Nastavenie pluginu pre Microsoft Outlook umožňuje špecifikovať akciu, ktorá sa vykoná v prípade nájdenia vírusu v správe. K dispozícii sú tieto nastavenia:

Ponechať bez zmeny

Program upozorní na správy s infikovanými prílohami, avšak nevykoná žiadnu akciu.

Vymazať správu

Program upozorní na infikované prílohy a odstráni celú správu

Presunúť správu do priečinku vymazaných správ

Program bude presúvať správy do priečinku vymazaných správ

Presunúť správu do priečinku

Program bude presúvať správy do špecifikovaného priečinku

Akcie