Ochrana prístupu na web

Nod32 ea config web Ochrana prístupu na web

Nastavenie kontroly HTTP komunikácie.

Povoliť ochranu prístupu na web

zapnutie/vypnutie ochrany HTTP komunikácie

Nastavenie parametrov skenovacieho jadra ThreatSense

detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať, metódy detekcie a iné. Po kliknutí na tlačidlo Nastaviť… sa otvorí okno s podrobnými nastaveniami vírusového skenera.

Ochrana prístupu na web