HTTP, HTTPs

Nastavenie kontroly komunikácie cez HTTP a HTTPs protokol.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP, HTTPs

Aktivovať kontrolu protokolu HTTP

zapnutie monitorovania HTTP komunikácie na prítomnosť škodlivého softvéru

Porty používané protokolom HTTP

nastavenie portov HTTP komunikácie, predvolené sú štandardné porty (čísla portov oddeľovať čiarkou)

 

ESET NOD32 Antivirus podporuje kontrolu šifrovanej komunikácie HTTPs. Pri tejto komunikácií sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. Kontrolovaná je komunikácie šifrovaná pomocou SSL (Secure Socket Layer), alebo TLS (Transport Layer Security).

Režim filtrovania HTTPs

Nepoužívať kontrolu protokolu HTTPs
šifrovaná komunikácia nebude kontrolovaná

Používať kontrolu protokolu HTTPs pre vybrané porty
kontrolovaná bude len komunikácia cez porty definovaná v nastavení Porty používané protokolom HTTPs

Použiť kontrolu protokolu HTTPs pre aplikácie označené ako prehliadače a používajúce vybrané porty
kontrolovaná bude len komunikácia aplikácií označených ako prehliadače a používajúcich porty definované v nastavení Porty používané protokolom HTTPs

Porty používané protokolom HTTPs
nastavenie portov šifrovanej internetovej komunikácie, predvolený je štandardný port

 

HTTP, HTTPs