Vytvorenie nového zoznamu

 

Kontrola protokolu HTTP vo svojich nastaveniach dovoľuje definovať zoznamy adries, ktoré budú blokované, povolené, alebo vylúčené z kontroly.

Typ zoznamu adries

 

K dispozícií sú 3 typy zoznamov:

  • Zoznam adries vylúčených z filtrovaniaadresy v tomto zozname budú zobrazené bez akejkoľvek kontroly na škodlivý kód
  • Zoznam blokovaných adries - na adresy v tomto zozname nebude povolený prístup
  • Zoznam povolených adries – pokiaľ je aktívna voľba Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries, bude umožnený prístup iba na adresy v tomto zozname

Meno zoznamu

Názov nového zoznamu.

 

Popis zoznamu

Sem je možné si poznačiť dalšie detailné informácie k novovytváranému zoznamu.

 

 

Vytvorenie nového zoznamu