Zoznamy HTTP adries/masiek

Kontrola protokolu HTTP vo svojich nastaveniach dovoľuje definovať zoznamy adries, ktoré budú blokované, povolené, alebo vylúčené z kontroly.

K dispozícií sú 3 typy zoznamov:

  • Zoznam adries vylúčených z filtrovaniaadresy v tomto zozname budú zobrazené bez akejkoľvek kontroly na škodlivý kód
  • Zoznam blokovaných adries - na adresy v tomto zozname nebude povolený prístup
  • Zoznam povolených adries – pokiaľ je aktívna voľba Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries, bude umožnený prístup iba na adresy v tomto zozname

Zoznamy je možné vytvárať a mazať pomocou tlačidiel Pridať a Odstrániť.

Zoznam HTTP adries/masiek