Prehliadače

Nod32 ea config epfw browsers Prehliadače

Poznámka

Na systémoch Windows Vista so Service Pack 1 a Windows server 2008 je použitý odlišný spôsob kontroly komuníkácie (je využitá nová architektúra Windows Filtering Platform) ako na starších systémoch, z tohoto dôvodu nie je nastavenie Prehliadače na týchto systémoch dostupné.

Bezpečnosť pri prezeraní web stránok je vzhľadom na veľké množstvo škodlivého kódu dôležitou súčasťou ochrany osobného počítača. Chyby prehliadačov a rôzne klamlivé odkazy dokážu zaviesť škodlivý kód do systému bez vedomia používateľa. Z tohto dôvodu je v ESET NOD32 Antivírus venovaná pozornosť Internetovým prehliadačom. Každá aplikácia, ktorá pristupuje k sieti, môže byť označená ako Internetový prehliadač. Checkbox má tri stavy:

Nezaškrtnutý - komunikácia tejto aplikácie so sieťou je filtrovaná iba podľa portov
Zaškrtnutý fajkou - komunikácia tejto aplikácie so sieťou je filtrovaná vždy (aj keď je nastavený iný port)
Zaškrtnutý krížikom - komunikácia tejto aplikácie so sieťou nie je filtrovaná

 

 

 

Prehliadače