Aktívny režim internetových prehliadačov

 

Nod32 ea config epfw browsers mode Aktívny režim internetových prehliadačov

Poznámka

Na systémoch Windows Vista so Service Pack 1 a Windows server 2008 je použitý odlišný spôsob kontroly komuníkácie (je využitá nová architektúra Windows Filtering Platform) ako na starších systémoch, z tohoto dôvodu nie je nastavenie Aktívny režim na týchto systémoch dostupné.

Aplikácie, pristupujúce k sieti, je možné kontrolovať v tzv. aktívnom režime. Nezáleží pri tom na fakte, či je alebo nie je daná aplikácia označená za Internetový prehliadač (vid. časť Internetové prehliadače).
Aktívny režim funguje nasledovne. Pri sťahovaní dát kontrolovanou aplikáciou zo siete sú tieto dáta ukladané do dočasného súboru, ktorý si vytvorí ESET NOD32 Antivírus, a nie sú prístupné pre aplikáciu. Po skončení sťahovania je dočasný súbor skontrolovaný na prítomnosť škodlivého kódu. Ak je dočasný súbor v poriadku, ESET NOD32 Antivírus ho poskytne pôvodnej aplikácii. Tým je zabezpečená kompletná kontrola celej komunikácie pre danú aplikáciu.
Pri pasívnom režime sú fragmenty sťahovaných dát kontrolované priebežne a rovnako priebežne sú aj sprístupňované pre pôvodnú aplikáciu.

 

 

 

Aktívny režim internetových prehliadačov