Rezidentná ochrana súborového systému

Nod32 ea config amon Rezidentná ochrana súborov a sektorov

Povoliť rezidentnú ochranu súborového systému

zapnutie/vypnutie ochrany súborového systému

Nastavenie parametrov skenovacieho jadra ThreatSense

detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať, metódy detekcie a iné. Po kliknutí na tlačidlo Nastaviť… sa otvorí okno s podrobnými nastaveniami vírusového skenera.

Vykonávať kontrolu týchto médií

V tejto časti môžete špecifikovať média, ktoré sa budú kontrolovať na prítomnosť vírusov:

Lokálne disky

Kontrola lokálnych pevných diskov

Výmenné médiá

Kontrola výmenných médií

Sieťové disky

Mapované disky počítača

Vykonávať kontrolu pri týchto udalostiach

V tejto časti môžete špecifikovať akcie, pri ktorých sa bude vykonávať kontrola:

Otvorenie súboru

Zapne / vypne kontrolu súborov pri prístupe a otváraní.

Vytvorenie súboru

Zapne / vypne kontrolu vytváraných alebo modifikovaných súborov.

Vykonanie súboru

Zapne / vypne kontrolu súborov pri ich spúšťaní.

Prístup na disketu

Zapne / vypne kontrolu boot sektora diskety pri prístupe na disketu.

Vypnutie počítača

Zapne / vypne kontrolu boot sektora pevného disku pri vypínaní počítača.

 

 

Automatický štart rezidentnej ochrany

Zabezpečuje automatický štart rezidentnej ochrany pri každom spustení počítača.

 

Rezidentná ochrana súborov a sektorov