Nastavenie blokovania výmenných médií

Rozšírenie využívania vymeniteľných médií so sebou prináša hrozbu prenosu škodlivého kódu pomocou týchto médií a predstavuje reálne riziko ohrozenia bezpečnosti počítačového systému. Z tohto dôvodu je možné zvýšiť úroveň ochrany, alebo aktivovať blokovanie vymeniteľných médií.

Nod32 ea usb devices amon Nastavenie blokovania výmenných médií 

V hlavnom okne môžu byť označené výmenné jednotky, pre ktoré chceme zvýšiť úroveň ochrany.

Pre zvolené médiá môžu byť nastavené tieto možnosti:

  • Blokovať výmenné médiá - aktivovaným tejto voľby zapneme funkciu blokovania výmenných médií. Zoznam blokovaných jednotiek v hornej časti dialógu je možné modifikovať len vtedy, ak je tento prepínač aktívny.
  • Zapnúť rozšírenú heuristiku pre výmenné média pri spúšťaní súborov – ak je prepínač aktívny, pri spúšťaní obsahu médií sú súbory skontrolované aj pomocou rozšírenej heuristiky

 

Nastavenie blokovania výmenných médií