Vylúčenia

Nod32 ea config exclude Vylúčenia

Vylúčenia umožňujú nastaviť súbory a adresáre, ktoré nemajú byť testované. Za bežných okolností sa neodporúča používať túto možnosť.

Cesta cesta k vylúčenému súboru, alebo adresáru

Infiltrácia – ak je pri vylúčenom súbore uvedený aj názov infiltrácie, znamená to, že na súbore je vylúčená iba daná infiltrácia, nie je vylúčený súbor ako celok. Ak by teda došlo k infikovaniu takto vylúčeného súboru inou infiltráciou, táto bude antivírusovým modulom riadne detegovaná. Tento typ vylúčenia je možné použiť iba pre určité typy infiltrácií a je možné ho zadať buď z výstražného okna informujúceho o zachytení infiltrácie (voľbou Vylúčiť z detekcie v skrytých nastaveniach v spodnej časti okna), alebo prostredníctvom voľby Obnoviť a vylúčiť z kontroly z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkom myši na súbor v karanténe.

Pridať… – pridanie objektu na vylúčenie

Upraviť… úprava existujúceho vylúčenia
Odstrániť odstránenie vylúčenia
Štandardné – zruší všetky vylúčenia.

Postup na vylúčenie objektu zo skenovania:

  • Kliknite Pridať…
  • Zadajte cestu k požadovanému objektu, alebo vyhľadajte požadovaný súbor a adresár

 

Vylúčenia