Formát vylúčenia

Pri vylúčení súborov z testovania rezidentnou kontrolou môžu byť použité špeciálne znaky typu “*“ a “?“.

Príklady:
– Ak chceme vylúčiť vo zvolenom adresáre všetky súbory zadáme cestu k adresáru a použijeme masku “*.*“.
– V prípade vylúčenia všetkých doc súborov použijeme masku “*.doc“.
– Ak ma meno spustiteľného súboru určitý počet znakov a my nevieme aké, ale vieme len začiatočný znak použijeme tvar “D????.exe“. Otázniky nám nahrádzajú ľubovoľné znaky

 

Formát vylúčenia