Pridanie alebo editovanie vylúčenia

 

Nod32 ea exclude Pridanie alebo editovanie vylúčenia

Pridanie alebo editovanie vylúčenia. Objekt vylúčenia môže byť zadaný dvomi spôsobmi:

  • napísaním cesty vylúčeného objektu
  • výberom zo stromovej štruktúry

Pri vylúčení vpísaním cesty a názvu súboru môžu byť použité špeciálne znaky popísané v časti Formát vylúčenia.

 

Pridanie alebo editovanie vylúčenia