Karanténa

Karanténa predstavuje úložisko súborov v bezpečnej zakódovanej forme. Štandardne sem rezidentná ochrana presúva novovytvorené a modifikované súbory, ale program umožňuje pridať do karantény aj vlastné súbory. V prípade potreby je možné súbory z karantény obnoviť na pôvodné, resp. používateľom definované umiestnenie. Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v okne karantény, umožňuje nasledovné akcie so súbormi: presunúť do karantény, obnoviť z karantény na pôvodné miesto, obnoviť a vylúčiť z kontroly, obnoviť z karantény na definované miesto, odstrániť a poslať na analýzu do spoločnosti ESET.

Nod32 ea page quarantine Karanténa

Karanténa