Kontextové menu

Kontextové menu sa zobrazuje po kliknutí pravým tlačidlom myši na zvolené objekty. Ponuka tohoto menu následne zobrazuje možné akcie, ktoré sa dajú na danom objekte vykonať.
Do kontextového menu je možné integrovať aj ovládacie prvky produktu ESET NOD32 Antivirus. Podrobnejšie nastavenia tejto funkcionality sú definované v pokročilých nastaveniach v časti Používateľské rozhranieKontextové menu.

Nod32 ea config shellext Kontextové menu

Používať kontextové menu
štandardne povolená možnosť, ktorá v prípade odznačenia odstráni funkčné prvky aplikácie z kontextového menu

Typ ponuky
nastavenie ponúk kontextového menu

Úplná (prvá kontrola)
budú zobrazené všetky možnosti, v základnom menu bude zobrazená ponuka Skontrolovať pomocou ESET NOD32 Antivirus

Úplná (prvé liečenie)
budú zobrazené všetky možnosti, v základnom menu bude zobrazená ponuka Liečiť súbory

Len kontrola
bude zobrazená len ponuka Skontrolovať pomocou ESET NOD32 Antivirus

Len liečenie
bude zobrazená len ponuka Liečiť súbory

Upozornenia
zabezpečuje dodatočné upozornenie používateľovi, ak sa chystá z kontextového menu vykonať akciu s počtom objektov väčším ako je definovaná hodnota v Minimálny počet súborov pre zobrazovanie upozornení. Táto hodnota je štandardne nastavená na osem objektov.

 

Kontextové menu