Prístup k nastaveniam

Správne nastavenie ESET NOD32 Antivírus je veľmi dôležité pre zachovanie celkovej bezpečnosti vášho systému. Zmenenie nastavení môže vystaviť systém nebezpečenstvu. Nastavenia ESET NOD32 Antivírus je možné uzamknúť a tak znemožniť neoprávnenému používateľovi prístup do nastavení.

Nod32 ea config password Prístup k nastaveniam

Poznámka

Nastavenia používateľských práv sú závislé od operačného systému. Na Windows NT sa tieto nastavenia nezobrazujú.

 

Chrániť nastavenia heslom

zamknutie / odomknutie nastavení ESET NOD32 Antivírus.

Nastaviť heslo …

nastavenie / zmenenie hesla do nastavení

Vyžadovať administrátorské práva (systém bez podpory UAC)

ak prihlásený používateľ nemá administrátorské práva, môžu byť tieto v prípade pokusu o zmenu niektorých nastavení vyžadované (podobne ako je to vo Windows Vista pri zapnutom UAC). Týka sa to hlavne dôležitých nastavení ako je napríklad vypnutie jednotlivých ochrán.

Vyžadovať plné administrátorské práva aj pre obmedzeného administrátora

na systémoch podporujúcich UAC administrátorské účty štandardne nedisponujú plnými administrátorskými právami. Tieto môžu byť v prípade pokusu o zmenu niektorých nastavení vyžadované.

Prístup k nastaveniam