Skryté oznamovacie okná

Nod32 ea config hidden message Skryté oznamovacie okná

Zoznam oznamovacích okien pri ktorých užívateľ zvolil voľbu Nezobrazovať viac túto správu. V oznamovacích oknách je potrebný zásah užívateľa, akcia ktorá sa má automaticky vykonávať je zobrazená v stĺpci Potvrdenie.

Zobraziť
Zobrazenie okna ktoré sa nezobrazuje a je preň nastavená automatická voľba.

Odstrániť
Vyradenie zo zoznam. Vyradením sa zabezpečí opätovné zobrazovanie oznamovacieho okna.

 

Skryté oznamovacie okná