Upozornenia a udalosti

Zobrazovenie upozornení o vírusových infiltráciach ako aj iné systémové hlásenia (napr. o úspešnej aktualizácii) sa dajú prispôsobiť požiadavkám používateľa. Nastaviť sa dá dlžka trvania ako aj priehľadnosť bubliny s upozornením (len na systémoch, ktoré to podporujú).

Nod32 ea config alert Upozornenia a udalosti

Zobrazovať výstražné upozornenia

Zapne / vypne zobrazovanie výstražných upozornení pri detekovaní vírusu.

Oznamovacie okná zatvárať automaticky

Umožňuje automatické zatváranie okien po uplynutí špecifikovaného časového intervalu.

Zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche

Umožňuje detailné nastavenie zobrazovania okien na pracovnej ploche. Po stlačení tlačidla Nastaviť upozornenia… sa otvorí dialógové okno s možnosťou nastavenia dĺžky zobrazenia upozornení ako aj priehľadnosti okien.

Zobrazovať bublinové tipy na paneli úloh po dobu

Umožňuje nastaviť upozornenia vo forme bublín, ktoré sa zobrazujú pri hodinách v pravom dolnom rohu obrazovky, ako aj dĺžku ich trvania. Takýmto typickým upozornením je upozornenie o aktualizácii na novšiu verziu vírusovej databázy.

 

Upozornenia a udalosti