Rozšírené nastavenia

Nod32 config advanced alert Rozšírené nastavenia

Zobrazovat iba upozornenia vyžadujúce interakciu používatela
Zapne / vypne zobrazovanie iba tých informácií, ktoré vyžadujú odpoved používatela.

Pri aplikáciách zobrazených na celú obrazovku (full screen) zobrazovat iba upozornenia vyžadujúce interakciu používatela
Pri aplikáciach / hrách zobrazených na celú oprazovku zapne / vypne zobrazovanie iba tých informácií, ktoré vyžadujú odpoveď používateľa.

Zobrazovať udalosti od úrovne:

  • Kritické chyby – zobrazované budú len kritické chyby (nespustenie Antivírusovej ochrany, Personálneho firewallu, …)

  • Chyby – zobrazované budú chyby typu „Chyba pri stahovaní súboru aktualizácie“ a kritické chyby

  • Varovania – zobrazované budú varovné správy, chyby a kritické chyby

  • Informačné záznamy – zobrazované budú informacné správy napríklad o úspešnej aktualizácií a všetky vyššie uvedené záznamy

  • Diagnostické záznamy – zobrazované budú informácie dôležité pre ladenie programu a všetky vyššie uvedené záznamy

Vo viacužívatelskom prostredí posielat systémové oznámenia používatelovi
Špecifikuje, na ploche ktorého používatela sa budú oznámenia zobrazovat v prípade systémov umožnujúcich súcasné prihlásenie viacerých používatelov.

Rozšírené nastavenia