Pracovná plocha

Nod32 ea config desktop Pracovná plocha

Poznámka

Nastavenie priehľadnosti okna nie je podporované na operačnom systéme Windows NT.

Nastavenie okna s upozornením, ktoré sa zobrazuje pri udalosti v pravom spodnom rohu na pracovnej ploche.

Trvanie

nastavenie času zobrazenia okna

Priehľadnosť

nastavenie priehľadnosti zobrazeného okna

Ukážka

zobrazenie ukážkového okna s nastavenými vlastnosťami

Pracovná plocha