Štandardné nastavenie 1

Nod32 ea default1 Štandardné nastavenie 1

Nastavenie štandardných nastavení pre konkrétny modul. Hlásenie sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Štandardné v nastavení konkrétneho modulu.

Štandardné nastavenie 1