Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača

Nod32 ea startup app Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača

Úroveň kontroly určuje hĺbku kontroly súborov spúšťaných pri štarte operačného systému. Ich poradie podľa počtu kontrolovaných súborov (vzostupne) je nasledovné:

 • Len najčastejšie používané súbory

 • Často používané súbory

 • Stredne používané súbory

 • Málo používané súbory

 • Všetky zaregistrované súbory

Patria sem aj dve špeciálne skupiny:

 • Súbory spúšťané pred prihlásením používateľa – obsahuje množstvo súborov z lokácií, z ktorých sa môžu spúšťať súbory bez toho, aby bol používateľ prihlásený.

 • Súbory spúšťané po prihlásení používateľa – obsahuje menšie množstvo súborov z lokácií, z ktorých sa spúšťajú súbory po prihlásení používateľa

Zoznamy súborov na kontrolu sú pre každú skupinu fixne definované.

 

Priorita kontroly priorita s ktorou bude spustená kontrola

 • Normálna – zaťaženie systému je normálne

 • Nižšia – zaťaženie systému je nižšie

 • Najnižšia – zaťaženie systému je najnižšie možné

 • Pri nečinnosti – v momente, keď nie sú vykonávané žiadne iné činnosti

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača