Nastavenia antivírusovej ochrany

Prehľad o všetkých moduloch antivírusovej ochrany. Maximálnu bezpečnosť Vášho počítača zaistíte aktivovaním všetkých modulov antivírusovej ochrany. Pre špecifické prípady ale existuje možnosť vypnúť jednotlivé moduly chrániace Váš počítač. Detailné nastavenia konkrétnych modulov sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Konfigurovať…
Voľba Nastaviť vylúčenia spustí dialóg nastavení vylúčenia. Umožňuje nastaviť súbory, ktoré rezidentná ochrana nemá kontrolovať.

Nod32 ea page settings antivirus Nastavenia antivírusovej ochrany

Dočasne vypnúť antivírusovú a antispywarovú ochranu

Umožňuje okamžite vypnúť všetky moduly antivírusovej a antispywarovej ochrany.

Nastaviť kontrolu počítača

Zobrazenie nastavení manuálnej kontroly počítača.

Podrobné nastavenia antivírusovej a antispywarovej ochrany

Zobrazenie všetkých podrobných nastavení antivírusovej ochrany.

Nastavenia antivírusovej ochrany