Nastavenia – rozšírený režim

Nod32 ea page advanced settings Nastavenia   rozšírený režim

Nastavenia ESET NOD32 Antivírus umožňujú meniť úroveň bezpečnosti jednotlivých zložiek ochrany počítača a siete.

V hlavnom okne obrazovky je k dispozícii možnosť Antivírusová a antispywarová ochrana.

Po kliknutí na túto položku je možné nastaviť správanie modulu Antivírusovej ochrany.

Voľba Nastaviť meno a heslo pre aktualizáciu umožňuje rýchly prístup ku zmene prihlasovacieho mena a hesla používaného pre prístup na aktualizačné servery ESETu.

Voľba Nastaviť proxy server umožňuje nakonfigurovať proxy server, ak sa používa pri pripojení na internet.

Import a export nastavení slúži na rýchle načítanie (zmenu) nastavení pomocou konfiguračného súboru XML alebo uloženie súčasných nastavení do konfiguračného súboru.

Voľba Zobraziť celý strom pokročilých nastavení poskytne vstup do okna s podrobnými nastaveniami celého programu.

Nod32 ea page settings antivirus Nastavenia   rozšírený režim

Nastavenia antivírusovej ochrany umožňujú vypnutie/zapnutie/nastavenie:

  • Rezidentnej ochrany súborového systému
    Voľba Nastaviť vylúčenia spustí dialóg nastavení vylúčenia. Umožňuje nastaviť súbory, ktoré rezidentná ochrana nemá kontrolovať.

  • Ochranny dokumentov

  • Ochrany poštových klientov

  • Ochrany prístupu na web

Voľbou Vypnúť/Zapnúť sa aktivuje, alebo deaktivuje príslušná ochrana. Kliknutím na Konfigurovať sa spustia nastavenia príslušnej ochrany.

Dočasne vypnúť antivírusovú a antispywarovú ochranu – vypnutie antivírusovej ochrany do najbližšieho reštartu systému, alebo opätovného zapnutia.

Voľba Nastaviť kontrolu počítača umožňuje nastaviť parametre skenera súborov, spustiteľného na podnet užívateľa.

Voľba Pokročilé nastavenia antivírusovej a antispywarovej ochrany slúži na prístup k detailným nastaveniam antivírusovej ochrany.

Nastavenia – rozšírený režim