Nástroje – plánovač

Nod32 ea scheduler info Nástroje   plánovač

Plánovač je užitočný nástroj, ktorý zjednodušuje prácu s programovým balíkom zautomatizovaním často používaných operácií, ako je napr. aktualizácia programu, kontrola disku, kontrola súborov spúšťaných po štarte, či pravidelné čistenie protokolov. Priamo z hlavného okna môžete pridať alebo odobrať úlohu kliknutím na príslušné tlačidlo. Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v okne plánovača, umožňuje nasledovné akcie: zobrazenie detailných informácií o úlohe, okamžité vykonanie úlohy, pridanie novej úlohy, úpravu, resp. odstránenie už existujúcej úlohy. Zaškrtávacím tlačidlom pri úlohe je úlohu možné deaktivovať.

Nástroje – plánovač