Otázka alebo popis problému

Nod32 ea support request Otázka alebo popis problému

Prvým krokom v procese kontaktovania Technickej podpory prostredníctvom formulára je vyplnenie údajov o zákazníkovi a popísanie daného problému z pohľadu zákazníka. V hornej časti okna používateľ vyplní položky Krstné meno, Priezvisko a Kontaktný e-mail. Tieto údaje slúžia pre identifikáciu zákazníka a jeho kontaktovanie pracovníkom Technickej podpory. Pre overenie správnosti zadania e-mailovej adresy, je vyžadované jej opätovné zadanie. Pri možnosti Typ problému používateľ zvolí oblasť, ktorej sa daný problém týka (napr. antivírus, aktualizácia a pod.). Nasleduje Predmet správy, ktorý by mal stručne vystihovať daný problém. Spodnú čast tvorí textové pole Otázka alebo popis problému, ktoré slúži na podrobný textový opis daného problému alebo celkové formulovanie otázky na oddelenie Technickej podpory. Tlačidlom Ďalej používateľ pokračuje na ďalší krok.

 

Otázka alebo popis problému