Potvrdenie odosielaných údajov

Nod32 ea support detect Potvrdenie odosielaných údajov

V prípade, ak používateľ v predchádzajúcom kroku zvolil možnosť potvrdzovania odosielaných údajov, do postupnosti formulárových okien je vložené okno s názvom Potvrdenie odosielaných údajov. Okno obsahuje len textovú časť, v ktorej používateľ môže preveriť obsah údajov pred tým, ako budú odoslané. V prípade ich korektnosti môže pokračovať po stlačení tlačidla Ďalej na posledné okno.

 

Potvrdenie odosielaných údajov