Voľba odosielaných údajov

Nod32 ea support send Voľba odosielaných údajov

Druhé okno formulára umožňuje označiť, ktoré skupiny dát z počítača budú odoslané spolu s popisom problému. Nasleduje popis týchto možností s krátkym vysvetlením:

  • Odoslať nastavenia programu ESET NOD32 Antivírus : zaslanie všetkých nastavení programu, uložených do súboru podobne ako pri funkcii Export nastavení.
  • Odoslať informácie o procesoch prebiehajúcich v počítači (SysInspector): zaslanie zoznamu procesov, ktoré v okamihu posielania bežia v systéme. Vhodné zasielať v prípade problému s vírusom, alebo nekorektnom správaní programu.
  • Odoslať záznamy z registračnej databázy systému : zaslanie záznamov z registrov operačného systému. Vhodné zasielať v prípade problému s vírusom, alebo nekorektnom správaní programu.
  • Odoslať štandardné systémové informácie : zaslanie údajov o operačnom systéme počítača a hardware na ktorom je spustený.

V spodnej časti okna sa nachádza časť, slúžiaca na vloženie prílohy k správe. Objekt Odoslať prílohu umožní používateľovi zadať cestu k súboru. Možnosť Potvrdiť odosielané údaje pred ich odoslaním aktivuje dodatočné dotazovanie sa na odosielané informácie pred ich samotným odoslaním. Tlačidlom Ďalej používateľ pokračuje v procese.

 

Voľba odosielaných údajov