Manager profilov

Nod32 ea profile manager Manager profilov

Editor profilov nastavení aktualizácie umožňuje vytvárať nové profily pre aktualizáciu. Používanie iných profilov, ako je štandardne nastavený „My profile“ má význam v prípade, ak sa počítač pripája na aktualizačné servery viacerými spôsobmi.

Príkladom je notebook, ktorý sa pripája v domovskej sieti na lokálny server – Mirror, no keď je mimo, na cestách, sťahuje si aktualizácie priamo zo serverov spoločnosti ESET. Vtedy je potrebné vytvoriť dva profily. Jeden sa bude pripájať na lokálny server, druhý, cestovný, na servery ESETu. Potom už len stačí v sekcii Plánovač upraviť úlohu pre aktualizáciu tak, aby boli použité oba profily.

Aktívny profil

Možnosť výberu profilu, ktorý má byť použitý.

Pridať

Pridanie nového profilu.

V spodnej časti okna sú zobrazené vytvorené profily.

Manager profilov