Nový profil

Nod32 ea profile new Nový profil

Meno profilu

Meno profilu, ktorý chcete vytvoriť.

Kopírovať nastavenia z profilu

Možnosť skopírovania nastavení z už existujúceho profilu.

Nový profil