Protokoly

V protokoloch sú zaznamenané dôležité informácie o zachytených infiltráciách, výsledkoch manuálnej a automatickej kontroly počítača a o dôležitých udalostiach.

Nod32 ea page logs Protokoly

Zachytené infiltrácie

Protokol zachytených infiltrácii poskytuje detailné informácie o infiltráciach zachytených jednotlivými modulmi, o čase zachytenia infiltrácie, jej názve, umiestnení, o vykonanej akcii ako aj o užívateľovi, ktorý bol v čase zachytenia infiltrácie prihlásený v systéme. Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v protokole, umožňuje kopírovať a zmazať jeden alebo viac označených záznamov, resp. celý protokol.

Udalosti

Protokol udalostí zobrazuje informácie o udalostiach a chybách, ktoré sa vyskytli v programe. Obsahuje cenné informácie v prípade výskytu nejakého problému s programom, na základe ktorých sa dá väčšinou určiť aj ich príčina. Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v protokole, umožňuje kopírovať a zmazať jeden alebo viac označených záznamov, resp. celý protokol.

Kontrola počítača

Protokoly o kontrole počítača zobrazujú informácie o výsledkoch jednotlivých manuálnych a automatických kontrol počítača. Každý protokol informuje o čase spustenia kontroly, o zozname a počte testovaných, infikovaných a vyliečených objektov, ako aj o stave, v akom sa momentálne kontrola nachádza.

V protokole Kontrola počítača sa detailné informácie zobrazia v samostatnom okne po dvojitom kliknutí na konkrétny protokol.
Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovolný protokol, umožňuje kopírovať do schránky jeden alebo viac označených záznamov.

Protokoly