Spustenie aplikácie

Nod32 ea exec app Spustenie aplikácie

Výber a nastavenie parametrov aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Vykonateľný súbor

súbor, ktorý sa má spustiť

Pracovný adresár

pracovný adresár aplikácie

Argumenty

parametre s ktorými bude aplikácia spustená

Spustenie aplikácie