Sledovanie aktivity

Nod32 ea page activity Sledovanie aktivity 

Pre zjednodušenie sledovania činnosti systému je v časti Stav ochrany > Sledovanie aktivity grafické rozhranie, ktoré umožňuje používateľovi sledovať aktivitu súborového systému. V spodnej časti je zobrazovaná časová os, ktorá sa posúva v reálnom čase podľa zvoleného rozsahu. Ten môžeme meniť po kliknutí na odkaz Zmeniť zobrazenie, pričom na výber máme tri nasledovné možnosti:

Krok 1 sekunda (posledných 10 minút) - graf sa obnovuje každú sekundu a časová os zachytáva posledných 10 minút
Krok 1 minúta (posledných 24 hodín)- graf sa obnovuje každú minútu a časová os zachytáva posledných 24 hodín
Krok 1 hodina (posledný mesiac)- graf sa obnovuje každú hodinu a zachytáva posledný mesiac
Krok 1 hodina (vybratý mesiac) - graf sa obnovuje každú hodinu a zachytáva posledných X vybratých mesiacov

Vertikálna os grafu zobrazuje veľkosť prečítaných údajov červenou farbou, zapísané údaje sú modré. Obe tieto hodnoty sú vyčíslené v kilobajtoch. Pod grafom je zobrazená legenda, ktorá zároveň slúži ako prepínač zobrazovaných hodnôt. Ak ponecháme kurzor nad zvolenou položkou, napr. prečítané dáta, len táto bude zobrazená v grafe. Ostatné hodnoty nebudú zobrazené.

Pre produkt ESET Smart Security je možné zmeniť hodnotu prepínača Aktivita na voľbu Sieťová aktivita. Zobrazenie prebieha totožne ako pri sledovaní aktivity súborového systému. Jediným rozdielom je, že do grafu sú vynášané veľkosti po sieti prenesených dát.
Konkrétne sa jedná o červenou farbou zobrazené prijaté údaje a modrou farbou zobrazené odoslané údaje.

 

Sledovanie aktivity