ESET SysInspector

SysInspector je aplikácia slúžiaca na dôkladné preskúmanie stavu vášho počítača a je schopná zobraziť zhromaždené údaje v jednoduchej čitateľnej forme. Informácie ako nainštalované ovládače a programy, sieťové pripojenia či údaje z databázy Registry Vám môžu pomôcť zistiť príčiny podozrivého správania sa systému či už vplyvom nekompatibility alebo infekcie škodlivého kódu.

Nod32 ea page sysinspector ESET SysInspector

V okne SysInspectora sa nachádzajú informácie o vytvorených logoch:

Čas – čas vytvorenia
Komentár – stručný komentár k vytvorenému záznamu
Používateľ – meno používateľa, ktorý vytvoril záznam
Stav – stav vytvorenia

Funkčné tlačidlá pre prácu so záznamami:

Porovnať – porovnanie dvoch vytvorených záznamov. Možnosť zistiť rozdiel v systéme pri porovnaní aktuálneho stavu a staršieho záznamu.
Pridať vytvorenie nového záznamu. Pred vytvorením je potrebné zadať stručný komentár o vytváranom zázname.
Odstrániť odstránenie záznamu zo zoznamu

Po pravom kliknutí na konkrétny záznam sú okrem vyššie uvedených dostupné ďalšie možnosti:

Zobraziť – zobrazenie záznamu
Exportovať – uloženie záznamu do XML súboru

 

ESET SysInspector