Pridanie záznamu o stave počítača

Po zadaní komentára charakterizujúci vytváraný záznam a stlačení tlačidla Pridať sa vytvorí záznam. Prosím počkajte kým program preskúma váš systém, čo môže trvať aj niekoľko minút, v závislosti od vašej hardvérovej konfigurácie a údajov v systéme.

 

Pridanie záznamu o stave počítača