Inštalácia Windows AIK

V prípade, že Windows AIK nie je nainštalovaný (príp. je poškodený alebo neštandardne nainštalovaný), sprievodca ponúkne možnosť ho priamo nainštalovať, alebo zadať k nemu cestu.

Pre správne fungovanie je potrebné nainštalovať Windows AIK, verziu 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

 

Inštalácia Windows AIK