Nastavenia

Pred spustením vytvorenia ESET SysRescue CD sprievodca zobrazí parametre kompilácie, ktoré je ešte možné zmeniť príslušným tlačidlom.
Tlačidlo Vytvoriť je neaktívne pokiaľ nie je definovaný inštalačný MSI balíček, alebo bezpečnostné riešenie ESET nie je inštalované na počítači. Inštalačný balíček je možné definovať cez tlačidlo Zmeniť záložku ESET Antivírus. V prípade zistenia nenastavenia aktualizačných údajov je rovnako tlačidlo Vytvor nedostupné.

 

Nastavenia