Nepodarilo sa nájisť nástroje Windows AIK

 

Inštalácia ESET SysRescue môže za určitých okolností skončiť chybovým hlásením. Najčastejšie sa vyskytujú tieto príčiny:

1) Prihlásený užívateľ nemá administrátorské práva. Tomuto stavu zodpovedá chybová hláška

ERROR! Administrator privileges are required to run the application. Please run the application as a user with administrator privileges.

Inštaláciu môže vykonať iba užívateľ s administrátorskými právami.

2) Windows AIK nie je nainštalovaný, príp. ide o staršiu verziu. Tomuto stavu zodpovedá chybová hláška

ERROR! Unable to find Windows AIK tools

Riešením je nainštalovať Windows AIK, verziu 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en)

3) Operačný systém  nie je podporovaný Windows AIK (napr. Windows 2000). V tomto prípade vôbec nie je možne spustiť inštaláciu Windows AIK na danom operačnom systéme.

 

Nepodarilo sa nájisť nástroje Windows AIK