Zavádzacie USB zariadenie

Varovanie

Zvolené USB zariadenie bude v priebehu vytvárania záchranného USB naformátované, čím dôjde k vymazaniu všetkých dát na ňom uložených.

V prípade, že sme ako cieľové médium zvolili USB, v záložke ‘Zavádzacie USB zariadenie’ máme možnosť zvoliť, ktoré z dostupných USB zariadení bude použité (ak ich je viac).

 

 

 

 

Zavádzacie USB zariadenie