Plánovač

Nod32 ea config scheduler Plánovač

Nastavenie plánovača ponúka možnosť zobrazovania systémových úloh. Ak je táto možnosť zapnutá, v plánovači sa zobrazí preddefinovaná systémová úloha Údržba protokolov, ktorú je eventuálne možné upraviť podľa individuálnej potreby.

Plánovač