Plánované úlohy

Voľba typu úlohy.

Nod32 ea scheduler task Plánované úlohy

Plánované úlohy