Pridanie úlohy – ak sa nespustí

V prípade, že sa naplánovanú úlohu nepodarí spustiť v určenom čase, môžete nastaviť spôsob, ako program bude postupovať:

  • vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase

  • vykonať úlohu hneď ako je to možné

  • vykonať úlohu hneď, ak od posledného vykonania uplynul stanovený interval

Nod32 ea scheduler notstart Pridanie úlohy   ak sa nespustí

Pridanie úlohy – ak sa nespustí